Rotavdrag

 

Gesar Fredrik Hansson
072-744 04 45 fredrik@vastgardebygg.se
Gesar Kalle Hansson 072-744 04 46 kalle@vastgardebygg.se
Nya regler för rotavdrag 1 januari 2016.

 

 

ROT-avdrag ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion. Du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder. Om du till exempel har fakturerat 50 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kr på fakturan och kunden måste betala 35 000 kr för att Skatteverket ska kunna betala ut 15 000 kr. Detta gäller för de rotarbeten som din köpare betalar den 1 januari 2016 eller senare. Du kan som mest få 50 000 kronor i skattereduktion rotarbeten per år.

Grundregeln är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. Skattereduktion för rotarbete kräver dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet). Ett undantag fi nns för barn som kan få skattereduktion för arbete i sina föräldrars bostad. Är det ett rotarbete måste barnet äga bostaden som föräldrarna bor i.

Du skall ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång och har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret. Västgärde Bygg sköter avdraget automatiskt.

Läs mer om rotavdraget här!


Västgärde Bygg sköter administrationen och drar automatiskt av för ditt rotavdrag