Rotavdrag

 

Gesar Fredrik Hansson
072-744 04 45 fredrik@vastgardebygg.se
Gesar Kalle Hansson 072-744 04 46 kalle@vastgardebygg.se
Välkommen till Kalle och Fredrik på Västgärde Bygg!

 

 

Vi åtar oss all slags byggnation från grund till tak. Vår långa erfarenhet och breda kontaktnät med pålitliga entreprenörer i branschen gör att vi kan ro ditt byggprojekt i land från första spadtaget till att sista skruven sitter på plats.

Grund - grävning, gjutning, murning

Väggar - träpanel, murning, tegel, puts

Renovering - restaurering av äldre hus

Platsbyggnation - kök, badrum

Timring